Personen met een bijstandsuitkering, in- en uitstroom en saldo naar leeftijd en geboorteland

Cijfers over het aantal personen dat in de bijstand is in- en uitgestroomd en het saldo in het 1e t/m 2e kwartaal van 2014 – 2016 en het 1e t/m 3e kwartaal van 2014 – 2015, naar leeftijd en geboorteland.
De tabel is samengesteld in het kader van een maatwerkopdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.