Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2015

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2015.
In de tabel wordende volgende sectoren onderscheiden: houtindustrie, meubelindustrie, bouw, handel, landbouw, energiebedrijven en overige sectoren. De ketels zijn ingedeeld in grootteklasse op basis van het thermisch vermogen.