Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2015

21-12-2016 11:30
Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2015.
In de tabel wordende volgende sectoren onderscheiden: houtindustrie, meubelindustrie, bouw, handel, landbouw, energiebedrijven en overige sectoren. De ketels zijn ingedeeld in grootteklasse op basis van het thermisch vermogen.