Wanbetalers zorgverzekering 2015, naar gemeente

Gegevens over wanbetalers zorgverzekering op 31 december 2015 naar gemeente, voor een aantal achtergrondkenmerken
De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, zorgtoeslag, huishoudenspositie en uitkering. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2015 (peildatum)