Indicatoren kindsituatie naar gemeente, postcode-4-gebied en wijk

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, werkloosheid, zuigelingensterfte en kindermishandeling voor gemeenten, wijken en postcode-4-gebieden.
Opdrachtgevers: Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (‘KING’) en het Verwey-Jonker Instituut.