Beroepeninformatie per sector, 2014-2015

Maatwerktabellen over werknemers in 22 sectoren naar beroepsgroep in 2014-2015 (tweejaarsgemiddelde).
Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).