Arbeidsmarktkenmerken na uitstroom vso en pro 2009-2013

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2009/’10, 2010/’11, 2011/’12, 2012/’13 en 2013/’14.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2009/’10, 2010/’11, 2011/’12, 2012/’13 en 2013/’14. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken op vier peilmomenten: direct na schoolverlaten t/m drie jaar na schoolverlaten. Het meest recent beschikbare jaar voor de arbeidsmarktkenmerken is 2014.

De arbeidsmarktkenmerken in deze tabel zijn uitgesplitst naar degenen met alleen werk, met alleen een (of meerdere) uitkering(en), met zowel werk als een uitkering en zonder werk of uitkering.

In het onderstaande artikel op de website ‘Onderwijs in Cijfers’ wordt gebruik gemaakt van deze maatwerkgegevens.

Downloads