Tabellen bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, tweede kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).