Stedelijkheid, WOZ en uitkeringen per postcode, 2014

Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.
Het Trimbos-instituut is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezig met het ontwikkelen van een methode voor het schatten van de (sub)regionale prevalentie van ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en maakt daarbij gebruik van gegevens van Vektis en van StatLine. In aanvulling op deze data heeft Trimbos het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) gevraagd om tabellen met gegevens over stedelijkheid, omgevingsadressendichtheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau te leveren voor het jaar 2014.

Downloads