Arbeidsinkomensquote: alternatieve definitie

De laatste tijd staat de arbeidsinkomensquote sterk in de belangstelling. CBS, CPB en DNB hebben recentelijk besloten tot een nieuwe definitie van de arbeidsinkomensquote. De officiële cijfers volgens deze definitie zullen per juni 2017 worden gepubliceerd. Omdat er echter veel vraag is naar deze cijfers, worden de uitkomsten volgens de nieuwe definitie hier alvast gepresenteerd. De cijfers zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen.
De achtergronden van de nieuwe definitie worden beschreven in onderstaand position paper dat is besproken met de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.