Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011-2015

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), Research & Development Aftrek (RDA), Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf kredieten (BMKB), Green Deals en Economische missies.
Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) (2011-2015), Research & Development Aftrek (RDA) (2012-2015), Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf kredieten (BMKB) (2012-2015), Green Deals (2012-2015) en Economische missies met bewindspersonen (2012-2015). Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).