Kinderen in bijstandsgezinnen

Maatwerktabel kinderen in bijstandsgezinnen, naar herkomst
Deze maatwerktabel bevat gegevens over kinderen in bijstandsgerechtigde huishoudens naar herkomst.