Personen met een bijstandsuitkering naar geboorteland

Cijfers over het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd in de periode 2013 – 2015 en over het percentage personen met een bijstandsuitkering ten opzichte van het totaal aantal personen, per groep.
De twee tabellen zijn samengesteld in het kader van een maatwerkopdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.