Tabellen bijstandsuitkeringen, tweede kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).