Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, eerste kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).