Kenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014

Maatwerktabellenset over de achtergrondkenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd tabellen samen te stellen over de kenmerken van de groep wanbetalers voor de zorgverzekeringswet per ultimo 2013 en 2014. De groep wanbetalers bestaat uit personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden.