Slachtoffers van gewelds- en zedendelicten, 2014

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's
Het Nederlandse Jeugdinstituut heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd om gegevens te leveren over de prevalentie van zedendelicten en geweldsdelicten - waaronder huiselijk geweld - onder kinderen en jongeren in 2014 per gemeente, jeugdzorgregio en Veilig Thuis regio.