Inkoopvolume van de Nederlandse overheid

Ten behoeve van een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn extra detailleringen van inkoopgegevens nodig.
Voor de indeling van de beleidsterreinen van de overheid is de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt.