ESF Monitor 2014-2020, verslagjaren 2014 en 2015

Maatwerktabellensets met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) programmaperiode 2014-2020, verslagjaren 2014 en 2015.
Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).