Aantal bedrijven met werknemers Caribisch Nederland

In oktober 2015 zijn Statline-publicaties verschenen over banen en lonen op Caribisch Nederland voor de jaren 2011-2014. Deze maatwerktabellen geven aanvullende cijfers over het aantal bedrijven met werknemers naar sector en grootteklasse.
Deze voorlopige cijfers hebben betrekking op 2014. De bron zijn de loongegevens en baankenmerken die werkgevers aan de Belastingdienst Caribisch Nederland leveren. Als de gegevens van 2015 ontvangen zijn worden de definitieve uitkomsten van 2014 berekend. Eventuele nazendingen van 2014 worden dan verwerkt. Daarnaast kunnen de gegevens van 2015 aanleiding zijn om correcties op 2014 uit te voeren. De definitieve cijfers van 2014 verschijnen in augustus 2016.