Tijdsbesteding aan klussen en tuinieren, 2012/2014

Gemiddelde tijdsbesteding aan klussen/doe-het-zelven en tuinieren uitgesplitst naar onder andere geslacht en oppervlakte van de woning. Opdrachtgever: Arbeidsdeskundig bureau RADAR.
Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van arbeidsdeskundig bureau RADAR een maatwerk samengesteld over de gemiddelde tijdsbesteding aan klussen/doe-het-zelven en tuinieren per persoon per week. Om specifieke groepen personen in kaart te brengen, zijn de cijfers uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en naar type huishouden waartoe een persoon behoort. De cijfers over klussen/doe-het-zelven zijn verder uitgesplitst naar oppervlakte van de woning. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 tot en met 2014.