Rijbewijsbezit

Rijbewijsbezit per 100 inwoners
Maatwerktabel  per 1 januari 2016