maatwerk-verkennend-onderzoek-naar-vves-2015

Een verkennend onderzoek naar VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen, 2015
Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015. De tabellenset bevat informatie over hun aantallen, samenstelling, locatie, functie, bouwjaar en de kenmerken van hun bewoners. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.