Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar type systeem

Tabel met afzetgegevens van afgedekte zonnewarmtesystemen naar type van systeem in procenten van het collectoroppervlak.
De afzet van afgedekte zonnewarmtesystemen kan worden uitgesplitst naar type van systeem en grootte. In de tabel zijn de afgezette systemen uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak van de systemen (kleiner dan 6 m2 en groter dan 6 m2)) en naar type (vlakke plaat en vacuümbuis).