Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar sector

Tabel met afzetgegevens van afgedekte zonnewarmtesystemen naar sector van bestemming in procenten van het collectoroppervlak.
De afzet van afgedekte zonnewarmtesystemen kan worden uitgesplitst naar sector van bestemming. In de tabel is het collectoroppervlak van de systemen uitgesplitst naar de sectoren: woningen, utiliteitsgebouwen en landbouw.