0-meting Sociaal Domein Zoetermeer, 2014

Onderstaande tabel en factsheets bevatten informatie over de stand van zaken in diverse onderdelen van het sociaal domein in Zoetermeer in 2014 of 2013.
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Zoetermeer.