Toegankelijkheid hoger onderwijs

Maatwerktabellen over instroom in het hoger onderwijs van jongeren.

Maatwerktabellen over instroom in het hoger onderwijs van jongeren die op 1 oktober 2007 16 jaar waren en van twee hoger-onderwijsinstroomcohorten (2009/’10 en 2014/’15), naar huishoudensinkomen. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het huidige onderzoek betreft een actualisatie van deze gegevens. Bij dit onderzoek is een iets andere methode gebruikt dan bij de vorige onderzoeken. Daarom zijn de cijfers die in 2016 gepubliceerd zijn, herberekend. Deze cijfers vindt u bij Relevante links.

Downloads