Toegankelijkheid hoger onderwijs

Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over de instroom en de situatie in het hoger onderwijs van jongeren uit verschillende inkomensklassen. Het betreft een herberekening van eerder geleverde gegevens en een actualisatie hiervan.