Gebruik en samenloop van regelingen en voorzieningen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de gemeenten willen inzicht in de stapeling van effecten van voorgenomen kabinetsmaatregelen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs. De vraag daarbij is met hoeveel verschillende regelingen of voorzieningen huishoudens in de uitgangssituatie te maken hebben, en in hoeverre ze dus te maken krijgen met (de samenloop van) wijzigingen hierin. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hiertoe een monitor ontwikkeld.
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft aan het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) gevraagd om op basis van deze monitor tabellen te maken over het gebruik en de samenloop van regelingen en voorzieningen binnen alle provincies, gemeenten en wijken in Nederland. In dit maatwerkrapport zijn deze tabellen opgenomen.