Vermogensbestanddelen van de top-0,1% hoogste vermogens, per 1 januari 2011-2014*

In deze tabel worden gegevens over het vermogen en de vermogensopbouw van de 0,1 procent huishoudens met de hoogste vermogens getoond voor de jaren 2011-2014 (per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.