Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2014

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.