Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag; o.b.v. Kernprognose 2015-2060

Deze tabel bevat de prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2027. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van dit cijfer bepaalt SZW haar beleid ten aanzien van de AOW en pensioenrichtleeftijd.

Downloads