Personen met een loonkostensubsidie en/of WIW/ID-baan 2005-2013, per gemeente

Het CBS heeft in opdracht van Divosa maatwerktabellen samengesteld met informatie over personen met een loonkostensubsidie of WIW/ID baan in het kader van re-integratie. De tabellen hebben betrekking op de jaargangen 2005 t/m 2013 en zijn uitgesplitst naar gemeenten.