Tabel lonen en voltijds-/deeltijdbanen, 2013

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de jaarlonen van voltijd- en deelbanen zijn enkele onderdelen van de StatLinetabel ‘Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers’ uitgesplitst naar loonklassen en dienstverband.