Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de leerjaren 2 en 4 per GGD-regio, schooljaar 2014/2015 (voorlopige cijfers)