Personen in de Wsnp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2013.

Tabel over de achtergrondkenmerken van personen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.