Standen en stromen van bijstandsuitkeringen per gemeente, 1999-2014

5-8-2015 09:30

Deze tabel bevat per jaar en per gemeente het aantal toekenningen van nieuwe bijstandsuitkeringen (instroom) en het aantal beëindigingen van lopende bijstandsuitkeringen (uitstroom), evenals de stand aan het eind van het voorgaande jaar en aan het eind van het verslagjaar.