Arbeidsmarktpositie voortijdig schoolverlaters uit het mbo uit schooljaar 2010/'11; per instelling

Maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2010/’11 met arbeids- en onderwijsgegevens uit het jaar 2012.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over voortijdig schoolverlaters uit het mbo, per mbo instelling. Het betreft de gegevens over voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2010/’11 met arbeids- en onderwijsgegevens uit het jaar 2012.