Re-integratievoorzieningen, eerste halfjaar 2013

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste halfjaar van 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.