Personen naar combinaties van inkomstenbronnen

7-5-2015 15:00

Maatwerktabellen over personen van 60 tot en met 65 jaar, uitgesplitst naar (combinaties van) inkomstenbronnen arbeid, uitkering en pensioen. De peilmomenten zijn 28 september 2012 en 27 september 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.