Personen naar combinaties van inkomstenbronnen

Maatwerktabellen over personen van 60 tot en met 65 jaar, uitgesplitst naar (combinaties van) inkomstenbronnen arbeid, uitkering en pensioen. De peilmomenten zijn 28 september 2012 en 27 september 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.