De omvang van de sector Agrarisch en Groen en schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds, 2013

Dit rapport beschrijft de werkgelegenheid in de sector Agrarisch en groen en de schadelast van deze sector ten aanzien van het Wachtgeldfonds in 2013. Daarnaast worden cijfers gepresenteerd over wajongers die werkzaam zijn in deze sector. Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Colland sectorraad.