Urban Audit 2014 - Nederlandse steden in Europees perspectief

Op initiatief van DG-Regionaal Beleid van de Europese Commissie werken de nationale statistische bureaus van de EU-landen samen in het project Urban Audit. Dit project heeft tot doel voor de lidstaten vergelijkbare informatie te verkrijgen over de leefsituatie in de grootste steden van de EU-landen. De dataverzameling vindt per land plaats en wordt gecoördineerd door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Commissie.

Van de zevende Urban Audit, die in 2014 is uitgevoerd, zijn het eindrapport, de data en onderliggende documenten beschikbaar. Onderstaand rapport geeft een nadere beschrijving van de beschikbaarheid van de data en van de uitsplitsing van de data naar verschillende regionale niveaus.

De data en metadata staan ook op de site van Eurostat.