Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeente Wijdemeren, 2012

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in 2012 in de gemeente Wijdemeren. Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren.