Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp, 2012

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in 2012 in de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp. Opdrachtgever: Gemeenten Stichtse Vecht en Weesp.