Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:wachtlijsten
14 resultaten voor keyword:wachtlijsten

Cijfers maatstaven Participatiewet

Tabellen met informatie over de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingevoerd. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Cijfers

Bijstandsgerechtigden op wachtlijst WSW in 2006

Deze tabel geeft het aantal personen per maand in 2006 weer, die in dezelfde maand op de wachtlijst WSW staan en een algemene WWB-uitkering hebben.

Cijfers

Cijfers maatstaven Participatiewet

Tabellen met informatie over de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Bijna een kwart van de Nederlanders wil organen doneren

Bijna een kwart van de bevolking (12 jaar en ouder) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van haar organen of weefsels na het overlijden. Het aantal vrouwen dat toestemming heeft gegeven, is...

Artikelen

Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp, 2012

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in 2012 in de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp. Opdrachtgever:...

Cijfers

Provincies steken 1,1 miljard euro in jeugdzorg

Voor 2011 hebben de provincies 1,1 miljard euro voor de jeugdhulpverlening begroot. Dat is 11 procent van hun budget.

Artikelen
Artikelen

Labour Market Policy database 2014

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verscheidene Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market...

Artikelen
Artikelen

Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs per gemeente en wijk in 2011. Opdrachtgever:...

Cijfers
Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2006

In deze publicatie doet het CBS verslag van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Artikelen

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers