Ziekteverzuim van werknemers naar sector, vestigingsgrootte en opleidingsniveau, 2005-2013

Tabellen met informatie over verschillende aspecten van ziekteverzuim uitgesplitst naar sector, vestigingsgrootte en opleidingsniveau. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.