Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2012

Het gebruik van kinderopvang in Nederland: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Deze tabellenset bevat een herberekening van de gegevens over 2012, exclusief de huishoudens die onder de wetgeving van 2013 niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Opdrachtgever: Bureau Buitenhek.

Tabellenset

Belangrijkste uitkomsten         
In 2012 gingen 833 duizend kinderen naar de dagopvang of buitenschoolse opvang, in totaal voor 591 miljoen uur. Met ingang van 2013 zijn de regels voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag aangescherpt: huishoudens met een inkomen hoger dan 118.189 euro en 1 kind hebben niet langer recht op kinderopvangtoeslag.

De gezinnen uit 2012 die ook volgens de wetgeving van 2013 in aanmerking zouden komen voor kinderopvangtoeslag, maakten in 2012 voor 824 duizend kinderen gebruik van kinderopvang, in totaal voor ruim 584 miljoen uur. Per kind komt dat neer op gemiddeld 710 uur per jaar en 14 uur per week. Kinderen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag brachten gemiddeld de meeste tijd door op de opvang: ongeveer 19 uur per week. Dat is meer dan het dubbele van kinderen in bijvoorbeeld de gemeente Hulst die voor gemiddeld 8 uur per week naar de opvang gingen.

Gebruik van formele kinderopvang in 2012 (volgens regelgeving van 2013)

141117-kinderopvang-buitenhek-2012