Kinderopvang in Etten-Leur en Roosendaal, 2013

Het gebruik van kinderopvang in Etten-Leur en Roosendaal: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: de Kober Groep.

Tabellenset

Belangrijkste uitkomsten          
          
In Etten-Leur maakten in 2013 1380 huishoudens gebruik van formele kinderopvang, voor 2240 kinderen en 1,2 miljoen uren in totaal. Per huishouden gingen gemiddeld 1,6 kinderen naar de opvang, elk kind voor gemiddeld 546 uur per jaar. Dat komt per kind overeen met gemiddeld 10,5 uur per week.          
          
In Roosendaal maakten in 2013 1925 huishoudens gebruik van formele kinderopvang, voor 2980 kinderen en 1,6 miljoen uren in totaal. Per huishouden gingen gemiddeld 1,5 kinderen naar de opvang, elk kind voor gemiddeld 547 uur per jaar. Dat komt per kind overeen met gemiddeld 10,5 uur per week.