Topsectoren in 2010-2013, raming van enkele macro-economische kerncijfers 2013

Maatwerktabel over de periode 2010-2013, met een raming voor het totaal van de topsectoren van de volgende macro-economische indicatoren voor het jaar 2013: Productiewaarde, toegevoegde waarde, werkzame personen (in aantallen en fte's) en aantal bedrijven. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).