Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2013

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten in 2013: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), Research & Development Aftrek (RDA), Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf kredieten (BMKB), Green Deals, Economische missies met bewindspersonen en Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).