Samenloop van regelingen en voorzieningen in Meppel per wijk en buurt, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik van regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg (inclusief jeugdzorg) en onderwijs in Meppel per wijk en buurt, 2011. Opdrachtgever: gemeente Meppel.